En dan is alles eindelijk keurig ontwikkeld, vastgelegd, geïmplementeerd of uitbesteed en gerealiseerd.... maar werkt het dan ook zoals afgesproken? Worden doelen gehaald en is het allemaal wel zo logisch en effectief?


Toets!

Éénmalig; bijvoorbeeld ten behoeve van een certificering/ inschrijving of regulier; ten behoeve van statusbewaking. Direct door het resultaat te toetsen of indirect door bijvoorbeeld via een kwaliteitssysteem de borging van de resultaten te verifiëren.

Indien wenselijk begeleiden wij uw medewerkers naar een doelgerichte toetsing (instructie).


Aarend heeft ruime ervaring in Risicogestuurde Systeemgerichte Contractbeheersing (systeem-, proces en producttoetsen), keuringen (UAV-GC, H9), auditing t.b.v. ISO 9001 certificering, en inschrijvingsbeoordelingen.


Met Cobis kunt u toetsen voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en analyseren. Een betrouwbare en actuele statusweergave binnen de kaders van de scope en met de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook derden (bijv. uw opdrachtgevers) online mee te laten kijken.

 

Toets- & auditmanagement