Geen enkel project zonder een overschrijding van tijd en kosten, zo lijkt het!

Beheersing van de scope heeft als doel te zorgen dat er genoeg, maar ook niet meer dan genoeg werk wordt geleverd om het projectdoel te bereiken.


Aarend helpt u bij het opstellen van een betrouwbare doelstellingendefinitie, het vaststellen van een duidelijke scope en de bijbehorende kaders.  ...En natuurlijk wijzigt de scope gaandeweg uw project of contract! Geen bezwaar, mits u maar de controle behoudt en de consequenties inzichtelijk hebt.


Aarend heeft jarenlange ervaring op diverse wezenlijke projecten en is een gespecialiseerde partner gebleken ondermeer op het gebied van Risicogestuurde Systeemgerichte Contractbeheersing.


Wij bieden met Cobis een uitstekend stuk gereedschap om uw scope te beheersen en de status ervan te verifiëren. Alle producten, processen en kaders volgens de principes van Systems Engineering beheerst in een online softwaretoepassing. Scope-onzekerheden onderbouwd met Risico’s uit het risicodossier en een continue statusweergave door de verificatietoepassingen.

Doelstelling