Niets zo zeker als de projectonzekerheden! Het is dan ook niet de vraag óf er projectonzekerheden zijn maar vooral hoe de projectorganisatie hiermee omgaat en in staat blijkt deze op een zo effectief mogelijke wijze te beheersen.


Aarend is in staat om de risico’s binnen uw project te inventariseren en het risicoprofiel te vertalen naar een deugdelijke onderbouwing van besluitvorming, verantwoording van kosten- of planningsonzekerheden, sturing van uw beheersing, rapportage/ verantwoording naar stakeholders en veiligheidsanalyse (PRI&E).


Risico’s worden online beheerd in Cobis. Via internet kunnen eenvoudig verscheidene risicoprofielen worden opgesteld en gerapporteerd. Risicoselecties kunnen direct worden afgedrukt met flexibel aan te passen informatieniveau. Altijd en overal het actuele risicoprofiel van uw project!

Risicomanagement