Heeft u behoefte aan een projectkwaliteitsplan, een kwaliteitsbeheersplan of een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2000)? Aarend is voor u de geëigende partner om deze “kwaliteitszorg-toepassingen” op te stellen, te onderhouden, actualiseren en toetsen (auditten).


Maar is kwaliteit niet meer? Kwaliteit is “het zo goed als mogelijk beantwoorden aan het doel” en “het voldoen aan de specificaties”. ...dit geldt voor alles in uw organisatie, voor alles voor uw klant.

Aarend stelt zich tot doel om u hierin volledig te ondersteunen en te adviseren en gaat hierin verder dan gangbaar is; dat is onze kwaliteit!


Bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw plan of systeem in een webomgeving (online) te presenteren, in plaats van in een papieren map. Aarend beschikt over de voorzieningen om haar resultaten in een webomgeving te publiceren. Voorliggende pagina en Cobis zijn hiervan sprekende voorbeelden.


Cobis biedt vele mogelijkheden om de betreffende informatie te verwerken, te beheren en toe te passen door meerdere medewerkers binnen uw organisatie.


Laat onze adviseur u verassen met onze vele (online) toepassingsmogelijkheden.

Kwaliteitsmanagement